Ratownik medyczny/młodsza pielęgniarka/młodszy pielęgniarz Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Zielonej Górze

Areszt śledczy W Zielonej Górze

23 maja, 2024
6100

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    23 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    6100
  • Wygasa
    30 sierpnia, 2024

Opis stanowiska

Warunki pracy i płacy

Miejsce pracy: Łużycka 2, 65-601 Zielona Góra, powiat: m. Zielona Góra, woj: lubuskie
Zakres obowiązków: praca w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, przeszukania, interwencje, praca z bronią palną, kontrola osadzonych – za pośrednictwem osoby tej samej płci (Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r.)
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Praca tymczasowa oferowana przez agencję: NIE
Wymiar etatu: Pełen etat
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160
Data rozpoczęcia: 23.05.2024
Data zakończenia pracy:
Wynagrodzenie brutto: od 6 100 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Zawód: pozostali funkcjonariusze służby więziennej
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Pracodawca pokrywa koszt przejazdu do Polski: NIE

Wymagania

Wymagania konieczne

Zawody:
Staże:
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania pożądane

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Wymagania dodatkowe

Zawody:
Staże:
Wykształcenie:
Języki:
Uprawnienia:

Pozostałe wymagania

Inne wymagania: – służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne: posiadająca obywatelstwo polskie,
– posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
– która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się wobec niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
– dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określanych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
– wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu
OFERUJEMY:
stabilne warunki służby, płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, urlop dodatkowy wynikający ze stażu służby, wypłatę dodatkowego uposażenia w postaci nagrody rocznej, wyposażenie w niezbędne umundurowanie, wypłatę dopłaty do wypoczynku na każdego członka rodziny, wypłatę równoważnika za przejazd na koszt jednostki organizacyjnej, wypłatę raz w roku równoważnika za umundurowanie i czyszczenie chemiczne, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat pracy i służby, dodatkowe nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim, nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby, urlopy dodatkowe, możliwość podjęcia bezpłatnych studiów na uczelni wyższej SWWS, dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji przydatnych na zajmowanym stanowisku

Pozostałe dane

Liczba miejsc pracy: 1
w tym dla niepełnosprawnych: 0
Data dodania:
Data aktualizacji:
Data ważności: 30.08.2024
Przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (finansowanie z PFRON):
Numer oferty: StPr/24/0672

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ARESZT ŚLEDCZY W ZIELONEJ GÓRZE, Łużycka 2, 65-601 Zielona Góra, powiat: m. Zielona Góra, woj: lubuskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].