Referent

15 marca, 2024
1790

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    15 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    1790
  • Wygasa
    17 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

Staż dla osoby zarejestrowanej w tut. Urzędzie i spełniającej kryteria do skierowania na ww. aktywną formę.
Godziny odbywania stażu: 7:00 do 15:00.
1.Szkolenie z zakresu BHP i ppoż.
2.Zapoznanie oraz przyswojenie zasad organizacji na stanowisku pracy.
3.Zapoznanie z obowiązującymi procedurami w Nadleśnictwie Kolbuszowa.
4.Sporządzanie pism, umów, dokumentów w obrocie dokumentacji Nadleśnictwa Kolbuszowa.
5.Kompletowanie akt w celu archiwizacji.
6.Przygotowanie akt związanych z wytworzeniem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
7.Amortyzacja środków trwałych, sporządzanie amortyzacji.
8.Obsługa urządzeń biurowych, centrali telefonicznej.
9.Pomoc w prowadzeniu sekretariatu.
10.Obsługa interesantów.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, Świerczów, powiat: kolbuszowski, woj: podkarpackie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].