Referent ds. windykacji

29 kwietnia, 2024
2200

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    29 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    2200
  • Wygasa
    20 maja, 2024

Opis stanowiska

Zakładanie i prowadzenie kont dłużników
Przygotowanie projektu ugody z dłużnikami
Kierowanie wezwań do zapłaty pod rygorem skierowaniasprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Współpraca z radcami Prawnymi w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego i egzekucji komorniczej

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “KOLEJARZ”, NADBYSTRZYCKA 11, 20-618 Lublin, powiat: m. Lublin, woj: lubelskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].