Robotnik gospodarczy-kosiarz

13 maja, 2024
30 - 30

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    30 - 30
  • Wygasa
    12 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań; zakres obowiązków: wykaszanie traw przy użyciu kosy spalinowej; grabienie; plewienie skwerów; pozostała pielęgnacja terenów zielonych przy użyciu sektora do żywopłotów, dmuchawy; miejsce pracy: teren gminy Sośnicowice, oferta także dla osób z niepełnosprawnościami

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, -, 44-153 Sośnicowice, powiat: gliwicki, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].