Robotnik gospodarczy – oferta Robót Publicznych dla osób zarejestrowanych w PUP w Legionowie.

8 marca, 2024
4300

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    8 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4300
  • Wygasa
    14 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

– utrzymanie zieleni na terenach gminnych: wykonywanie prac obejmujących pielęgnację zieleni oraz trawników, przycinanie gałęzi wycinanie krzaków, pielenie chwastów, koszenie trawy;
– oczyszczanie chodników i krawężników oraz poboczy z chwastów i porostów, obkopywanie krawężnikóworaz zamiatanie;
– utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych szlaków turystycznych;
– wykonywanie innych czynności na polecenie zwierzchnika służbowego, w przypadkach uzasadnionych potrzebami służbowymi.

Administratorem danych jest . Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji, do której się zgłaszasz. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Jeśli wyrazisz dodatkową zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane również dla celów przyszłych rekrutacji i proponowania Ci udziału w nich. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym.. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.