Spawacz

26 kwietnia, 2024
27

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    26 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    27
  • Wygasa
    26 czerwca, 2024

Opis stanowiska

– Spawanie konstrukcji stalowych elektrodą, spawanie i cięcie gazowe konstrukcji stalowych. Spawanie rur stalowych. Praca wykonywana na zewnątrz w terenie w różnych warunkach atmosferycznych.
– Zlecenie wykonywane w Siedzibie firmy (ul. Obroki 77, 40-833 Katowice) oraz na terenie woj. śląskiego.
– Zlecenie wykonywane w godzinach: 7:00-15:00 + czasami soboty.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO MONTAŻOWE URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH “PREMEG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Obroki 77, 40-833 Katowice, powiat: m. Katowice, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].