Specjalista ds. techniczno-eksploatacyjnych

13 maja, 2024
4242

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4242
  • Wygasa
    13 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców w sprawie napraw i usterek, organizowanie napraw i remontów oraz usuwanie awarii, odczyty liczników, bieżący nadzór nad firmami świadczącymi usługi na rzecz wspólnot oraz sporządzanie protokołów z wykonywania prac, sporządzanie zapytań ofertowych, bieżąca obsługa mieszkańców, prowadzenie korespondencji z mieszkańcami i wykonawcami, wykonywanie czynności administracyjno-biurowych.
Godziny pracy 8-16
Wynagrodzenie do negocjacji z pracodawcą w zależności od posiadanych kwalifikacji

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych EL S.C., Jana Matejki 9/1, 82-300 Elbląg, powiat: m. Elbląg, woj: warmińsko-mazurskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].