Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami.

19 marca, 2024
6000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    19 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    6000
  • Wygasa
    19 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

– realizacja zadań związanych z obsługą administracyjno-techniczną nieruchomościami
– profesjonalna współpraca z klientem i najemcami obektów, dbanie o zadowolenie użytkowników obiektów biurowych i hal
– nadzór na realizacja zleceń wskazanych w przeglądach okresowych
– wyłanianie wykonawców, zlecanie i nadzorowanie usług przez firmy obsługujące nieruchomości(usługi porzadkow, remontowe, serwisowo-techniczne, wykonania bieżącej konserwacji, napraw i usuwania awarii)
– weryfikacja dokumentacji formalno-prawnej oraz technicznej
– uczestnictwo w realizowanych w spółce projektach inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych
– zarządzanie bazą danych obejmującą nieruchomości spółki, dbałość o prawidłowość danych w systemie informatycznym
– wykonywanie raportów i analiz danych dotyczących nieruchomości
– monitorowanie realizacji planów budżetowych dla nieruchomości
– opisywanie dokumentów księgowych dotyczacych nieruchomości

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH SP. Z O.O., Napoleona 2, 05-230 Kobyłka, powiat: wołomiński, woj: mazowieckie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].