Spedytor

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    12 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5000
  • Wygasa
    30 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

• Aktywna sprzedaż zleceń spedycyjnych oraz nadzór nad ich realizacją przez podwykonawców.
• Zapewnienie rzetelności i terminowości dostaw poprzez skrupulatne monitorowanie procesów logistycznych.
• Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z dotychczasowymi podwykonawcami oraz ciągłe pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.
• Negocjowanie stawek i warunków współpracy z podwykonawcami.
• Regularne raportowanie wyników pracy oraz szybkie reagowanie i rozwiązywanie problemów związanych z przewozem.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez EKOFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polana Szaflarska 5, 34-400 Nowy Targ, powiat: nowotarski, woj: małopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].