Sprzedawca

15 marca, 2024
1790

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    15 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    1790
  • Wygasa
    17 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

Staż dla osoby zarejestrowanej w tut. Urzędzie i spełniającej kryteria do skierowania na ww. aktywną formę.
Godziny odbywania stażu: od poniedziałku do soboty w godz.: I zm. 6:00 do 14:00, II zm. 13:00 do 21:00.
1.Przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
2.Zaznajomienie stażysty ze strukturą organizacyjną, Regulaminem Pracy, Regulaminem Wynagradzania Spółki.
3.Zaznajomienie z obowiązkami i uprawnieniami stażysty.
4.Wykładanie towaru, zapoznanie stażysty z artykułami sprzedawanymi w sklepie.
5.Ekspozycja, układanie, staranne metkowanie towaru w celu zapewnienia ciągłości sprzedaży oraz unikania luk towarów na stoiskach.
6.Sporządzanie okresowej inwentaryzacji, sprawdzanie marży i obrotów, segregowanie oraz niszczenie zbędnych opakowań.
7.Sprzątanie stoisk, mycie półek sklepowych, usuwanie przeterminowanych produktów.
8.Pomoc przy procedurach zamawiania towaru.
9.Nauka technik sprzedaży.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej, Kolbuszowa, powiat: kolbuszowski, woj: podkarpackie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].