Starszy referent – sekcja HNS – Wejherowo

18 marca, 2024
4700

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    18 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4700
  • Wygasa
    30 kwietnia, 2024

Opis stanowiska

– wykonywanie dokumentów sprawozdawczych i analitycznych
– udział w konferencjach HNS, odprawach
– dokonywanie ustaleń w zakresie obowiązków wynikających z HNS w języku angielskim
– udział w planowaniu i rozliczaniu działalności sekcji
– wykonywanie działań służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wejherowo, Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo, powiat: wejherowski, woj: pomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].