Stażysta/młodszy obserwator

10 maja, 2024
4826

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    10 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    4826
  • Wygasa
    31 maja, 2024

Opis stanowiska

Miejsce pracy: Stacja Hydrologiczno – Meteorologiczna w Pile.
Wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych, prowadzenie sygnalizacji hydrologiczno-meteorologicznej, wykonywanie i opracowywanie zestawień miesięcznych, realizowanie zleceń dla Zespołu ekspertyz. Utrzymanie terenów zielonych Stacji. Samodzielne dyżury.

Pierwsza umowa – o pracę na okres próbny 3 m-ce, zatrudnienie od 10.06.2024r., zmiany 12h: pn. – ndz. 08:00 – 20:00, 20:00 – 08:00.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Miedziana 24, 64-920 Piła, powiat: pilski, woj: wielkopolskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].