Tokarz na obrabiarkach konwencjonalnych

13 maja, 2024
5300

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    13 maja, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5300
  • Wygasa
    11 czerwca, 2024

Opis stanowiska

Toczenie elementów metalowych, czytanie dokumentacji technicznej, posługiwanie się narzędziami pomiarowymi

Pierwsza umowa na okres próbny 1 miesiąca z możliwością przedłużenia

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez RODLES s.c. Lesiak Jarosław, Krystyna, Lesiakova Alena, Henryka Sienkiewicza 33, 42-500 Będzin, powiat: będziński, woj: śląskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].