Wicedyrektor szkoły (nr 1194)

29 kwietnia, 2024
7000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    29 kwietnia, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    7000
  • Wygasa
    28 maja, 2024

Opis stanowiska

– kontrola pracy nauczycieli,
– efektywne zarządzanie podległym zespołem,
– nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki,
– opracowywanie planów zajęć i harmonogramów egzaminów,
– kontakt z instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie placówki.

Oferujemy:
– umowę o pracę,
– niezbędne narzędzia pracy,
– pracę w pełnym wymiarze czasu,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku i znanej marce.

wymiar czasu pracy: 40 godz. tygodniowo

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE “PRZYSZŁOŚĆ” W BYDGOSZCZY, Wojska Polskiego 46A, 85-825 Bydgoszcz, powiat: m. Bydgoszcz, woj: kujawsko-pomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].