KUCHARZ

19 marca, 2024
5000

Informacje o zatrudnieniu

  • Publikacja
    19 marca, 2024
  • Miejscowość zatrudnienia
  • Wynagrodzenie
    5000
  • Wygasa
    31 maja, 2024

Opis stanowiska

Przygotowanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami.
Racjonalne gospodarowanie towarem, minimalizowanie strat.
Dbanie o odpowiednią estetykę potraw.
Utrzymywanie porządku i higieny w miejscu pracy.
Współpraca z zespołem.
Pełna dyspozycyjność.

Klikając polecenie „APLIKUJ” lub wysyłając zgłoszenie Pracodawcy w inny sposób, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez GRZEGORZ IWAŃSKI RETAIL CONSULTING, Aleja Wojska Polskiego 32E, 77-300 Człuchów, powiat: człuchowski, woj: pomorskie (Pracodawca) jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Podanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, a także udostępnienie swojego wizerunku jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Dane osobowe wykraczające poza te, które są wymagane przez przepisy Kodeksu pracy przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Masz prawo w każdym czasie wycofać każdą ze zgód wyrażonych w procesie rekrutacyjnym. Masz także prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: [email protected].