Ile można zarobić w wojsku? / ZnajdzPrace+

Ile można zarobić w wojsku?

Ile można zarobić w wojsku?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: ile można zarobić w wojsku? W końcu żołnierze zawodowi każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem naszego kraju. W 2010 obowiązkowy pobór został zniesiony, ale każdy chętny może spróbować swoich sił poprzez przystąpienie do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Jeśli i Ty należysz do tych osób, sprawdź jakie zarobki oferuje kariera w wojsku.

Jak dostać się do wojska?

Nie każdy może zostać żołnierzem zawodowym. Powinieneś mieć skończoną co najmniej szkołę podstawową. Sposób rekrutacji zależy od tego, jakie masz wykształcenie i czy wcześniej odbywałeś służbę. Jeśli chcesz aplikować, możesz zrobić to online lub zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Co musisz zrobić, aby dostać się do wojska? Jeśli masz za sobą przeszkolenie wojskowe, wygląda to następująco:

 1. Wyślij aplikację do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Zrobisz to przez portal Zostań Żołnierzem RP lub przez ePUAP. 
 2. Przygotuj wniosek o powołanie do służby wojskowej. Życiorys, zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej (jeśli wcześniej służyłeś), poświadczoną kopię dowodu osobistego, zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż 30 dni i skrócony akt urodzenia.
 3. W ciągu 14 dni od wysłania wniosku zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Weź na nią książeczkę wojskową oraz świadectwa lub dokumenty, które potwierdzą Twoje wykształcenie.
 4. Po rozmowie podejdziesz do egzaminu sprawnościowego. Możesz spodziewać się takich ćwiczeń, jak: podciąganie na drążku, marszobieg, pompki i inne – rozporządzenie wojskowe regulujące standardy testów są dostępne na stronie Wojska Polskiego.
 5. Po teście fizycznym czeka Cię test psychologiczny i badanie lekarskie.
 6. Jeśli wszystkie etapy zostały ukończone pozytywnie, otrzymasz wezwanie do jednostki.

Nie miałeś dotąd nic wspólnego z wojskiem, a Twoje wykształcenie zakończyło się na podstawowym? Powinieneś wstąpić do rezerwy. Droga rekrutacji jest taka jak powyżej. Warto pomyśleć o szkole wojskowej – podstawowy kurs trwa 28 dni. Z kolei szkolenie specjalistyczne może trwać nawet 11 miesięcy. Ukończenie go daje pierwszeństwo do naboru do armii oraz na stanowiska administracyjne.

Zawodowy żołnierz – wymagania

Kandydat ubiegający się o miejsce w wojsku powinien posiadać:

 • doskonałą kondycję fizyczną,
 • dobre zdrowie psychiczne,
 • ukończone 18 lat, 
 • obywatelstwo polskie,
 • dobre zdrowie, w tym brak dolegliwości takich jak: cukrzyca, choroby serca, niedoczynność nadnerczy, urazy czaszki, wady wzroku, problemy ze słuchem i choroby psychiczne.

Ponadto będą potrzebne umiejętności miękkie, takie jak:

 • wysoka odporność na stres, 
 • doskonały refleks, 
 • zdolności adaptacyjne, 
 • doskonała koncentracja, 
 • dyspozycyjność, 
 • zdolność do podejmowania ryzyka, 
 • umiejętność pracy zespołowej.

Jak widać, lista jest dość długa. Jednak spełnienie tych warunków jest niezbędne, aby kariera wojsku była efektywna i niosła ze sobą satysfakcję, a nie rozczarowanie i problemy ze zdrowiem.

Ile zarabia szeregowy?

Skoro już wiesz, jak dostać się do wojska, pora porozmawiać o zarobkach. Zacznijmy od pensji szeregowego żołnierza. Różnica w finansach w porównaniu z generałem jest ogromna, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę różnicę w stopniu i odpowiedzialności. Jednak nawet szeregowy zarabia więcej niż minimalne wynagrodzenie. Poza pensją podstawową, na wypłaty żołnierzy składa się także szereg dodatków.

W 2023 zarobki w wojsku wzrosły. Aktualnie wynoszą:

 • w grupie szeregowych 4960 zł brutto, 
 • sierżanci zarabiają 5940 zł brutto, 
 • na konto chorążych wpływa 6380 brutto,
 • wypłaty żołnierzy w stopniu podporucznika mieszczą się w 6700 zł brutto.

Mariusz Błaszczak, stojący na czele Ministerstwa Obrony Narodowej, na początku 2023 roku informował, że przeciętne wynagrodzenie żołnierza po uwzględnieniu dodatków wynosi 7976 zł brutto.

Ile zarabia generał?

Poziom odpowiedzialności rośnie razem z rangą w wojsku. Towarzyszy mu znaczący wzrost zarobków. Jeśli zastanawiasz się nad tym, ile zarabia generał, spieszymy z odpowiedzią:

 • osobom w pierwszym stopniu generalskim przysługuje 11 800 zł brutto,
 • w grupie generałów i admirałów zarobki wynoszą 18 150 zł brutto.

Również generałów dotyczą liczne dodatki funkcyjne. Jak widać odpowiedź na pytanie „ile można zarobić w wojsku?” zależy przede wszystkim od stopnia.

Wojsko – zarobki to także dodatki

Poza stopniami, wojsko oferuje szeroki zakres funkcji, co wpływa na różnice w wypłatach. Poza żołnierzami szeregowymi i generałami istnieje wiele innych stanowisk, na przykład oficerowie, specjaliści ds. logistyki, inżynierowie, lekarze wojskowi czy piloci. Ponadto żołnierzom zawodowym przysługuje szereg dodatków, takich jak:

 • Dodatek specjalny – przyznawany za wyjątkowe umiejętności lub warunki służby wojskowej. Pod uwagę brane są kwalifikacje i obowiązki służbowe.
 • Dodatek służbowy – przysługuje za zajmowanie stanowisk dowódczych lub kierowniczych w wojsku, a także za służbę w określonych jednostkach wojskowych.
 • Dodatek za długoletnią służbę wojskową – wysokość tego dodatku zależy od stażu służby wojskowej oraz wynagrodzenia żołnierza zawodowego.
 • Dodatek motywacyjny – przyznawany za bardzo dobrą opinię służbową żołnierzy zawodowych w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych. Obowiązuje od 1 stycznia danego roku.
 • Dodatek kompensacyjny – przyznawany, gdy żołnierz jest mianowany na stanowisko służbowe wyższe od jego stopnia wojskowego.
 • Dodatek wyrównawczy – przysługuje żołnierzom zawodowym pełniącym służbę wojskową na stanowisku sędziego sądu wojskowego lub prokuratora, gdy ich uposażenie jest niższe niż odpowiednich stanowiskach w sądach powszechnych lub prokuraturach. Dodatek wyrównawczy wynosi różnicę między tymi wynagrodzeniami.

Poza dodatkami ustawodawca przewidział szereg dodatkowych świadczeń pieniężnych, które wpływają na wojskowe zarobki.

Dodatkowe świadczenia pieniężne w wojsku

Na liście dodatkowych świadczeń znajdują się między innymi:

 • Zasiłek na zagospodarowanie – przysługuje żołnierzom zawodowym po rozpoczęciu służby wojskowej, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia z dodatkami o charakterze stałym. Może być przyznany tylko raz.
 • Dodatkowe uposażenie roczne (trzynasta pensja) – żołnierz zawodowy pełniący służbę przez cały rok kalendarzowy otrzymuje dodatkowe uposażenie roczne w wysokości 1/12 swojego uposażenia zasadniczego z dodatkami. Przysługuje także innym żołnierzom spełniającym określone warunki.
 • Nagrody uznaniowe i zapomogi – przyznawane żołnierzom za wyjątkowe osiągnięcia służbowe lub w przypadku sytuacji losowych, takich jak klęski żywiołowe.
 • Nagrody jubileuszowe – przysługują żołnierzom za długoletnią służbę wojskową w zależności od lat służby, przy czym po 40 latach służby wynoszą one 300% miesięcznego uposażenia zasadniczego.
 • Należności za podróże służbowe i przeniesienia służbowe – obejmują różne świadczenia związane z przeniesieniem żołnierza na inne stanowisko służbowe.
 • Świadczenie za długoletnią służbę wojskową – przysługujące po określonym okresie służby wojskowej.
 • Należności za służbę wojskową poza granicami państwa.
 • Świadczenia w przypadku śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny, takie jak zasiłek pogrzebowy, odprawa pośmiertna i pokrycie kosztów pogrzebu.

Powyższa lista nie wyczerpuje listy przewidzianych dodatków i zapomóg. Warto również wiedzieć, że co jakiś czas powstają nowe gratyfikacje. Jeśli chcesz zerknąć na najaktualniejsze dane, warto być na bieżąco ze stroną Wojska Polskiego.

Odprawa i jej wysokość

Żołnierz może przejść na emeryturę po odsłużeniu 15 lat. W przypadku zwolnienia z zawodowej służby wojskowej przysługuje mu odprawa. Jej wysokość jest różna – zależy od stażu danej osoby oraz jej pensji podstawowej. Zależnie od czasu służby, jej wysokość wynosi: 

 • po roku – 100% kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
 • po pięciu latach – 200% kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
 • po dziesięciu latach – 300% kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.

Jeśli żołnierz służy dłużej niż 10 lat, wysokość odprawy zwiększa się o 20% uposażenia zasadniczego (razem z dodatkami stałymi) za każdy dodatkowy rok służby. Maksymalna wysokość odprawy wynosi 600%.

Ile można zarobić w wojsku – podsumowanie

Praca w wojsku kusi nie tylko zarobkami. Jasna ścieżka kariery, możliwość korzystania ze świetnej opieki zdrowotnej, a także zabezpieczenie dla rodziny żołnierza sprawiają, że wiele osób myśli o pracy w charakterze żołnierza zawodowego.

Aby związać swoją karierę z jednostką wojskową, nie musisz być żołnierzem. Wojsko prowadzi rekrutację także na inne stanowiska – sprawdź, na jakie.

Aktualnie Wojsko Polskie prowadzi stały nabór. Jeśli czujesz się zachęcony zarobkami, warto wypełnić dokumenty aplikacyjne już dziś. Pamiętaj jednak, że wojsko będzie stanowiło większą część Twojego życia niż praca na etacie. Jeśli jesteś na to gotowy – powodzenia!

Skomentuj